Wednesday, July 8, 2009

พระท่านแฉความจริงอีกด้านของถัง "สังฆทาน" ...เวรกรรมจริง ๆ

พระท่านแฉความจริงอีกด้านของถัง "สังฆทาน" ...เวรกรรมจริง ๆ

ที่เอามาแฉนี่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนเลิกซื้อถังสังฆทานถวายพระนะ
เพียงแต่จะบอกเพื่อให้ได้รู้เท่าทัน
และลองใช้ปัญญาคิดดูว่า สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร
สิ่งใดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
สำหรับบางคนอาจคิดว่าบางแห่งวัดก็ใช้เป็นสังฆทานเวียนแล้วนำเงิน
ที่ได้จากการขายไปซื้อของเครื่องใช้ที่จำเป็น นั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่มีปัญหา
มันก็เป็นวิธีการ เป็นสัญลักษณ์
แต่ที่จะบอกจริงๆ พระท่านสอนทิ้งท้ายว่า
"สังฆทาน"
หมายถึงการทำทานที่เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก
ไม่ได้หมายถึงถังสังฆทาน มันไม่จำเป็นต้องเป็นถังสังฆทาน
แต่การที่เราซื้ออะไรที่จะเป็นประโยชน์ใช้ได้จริงไปถวายวัด
เช่น อาจซื้อน้ำยาล้างจานแบบขวดใหญ่ๆไปถวาย
ถุงดำถุงขยะ แฟ๊บกล่องใหญ่ หรือซื้อข้าวซักถุง ไม้กวาดซักด้าม ฯลฯ
เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก ล้วนเป็นสังฆทานทั้งสิ้น
อาจใช้วิธีถามที่วัดว่า ขาดเหลืออะไรยังไง เราก็จะได้ถวายสิ่งที่จะเกิดประโยชน์
และถูกนำไปใช้จริง เท่านี้ก็ได้บุญหลายๆแล้ว
ถ้าเรารู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา ไม่ไปยึดติดกับรูปแบบ
หรือสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และการทำความดีอย่างแท้จริง
เรื่องเหล่านี้เอาไปประยุกต์กับชีวิตประจำวันอื่นๆได้
จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข รู้เท่าทัน และหลั่นล้าต่อไป (อันสุดท้ายนี่อะไร!!!)
จริงๆเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดปัญญาฯยังมีอีกเพียบเลย
โอกาสหน้าจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีก
เพราะวัดปัญญานันทาราม เป็นวัดที่เปี่ยมไปด้วย"ปัญญา"จริงๆ!

No comments:

Post a Comment